Những sự thật về tuổi già

Ai cũng sợ tuổi già mà quên rằng tuổi già có những giá trị tích cực riêng chỉ tới lúc đó người ta mới cảm nhận trọn vẹn được ý nghĩa của nó.

Những sự thật về tuổi già
Ai cũng sợ tuổi già mà quên rằng tuổi già có những giá trị tích cực riêng chỉ tới lúc đó người ta mới cảm nhận trọn vẹn được ý nghĩa của nó.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0