No đòn vì trộm nhầm nhà 'cao thủ võ lâm'

Tên trộm bị đánh văng ra khỏi nhà và tháo chạy mà chẳng dám quay lại nhìn.

No đòn vì trộm nhầm nhà 'cao thủ võ lâm'
Tên trộm bị đánh văng ra khỏi nhà và tháo chạy mà chẳng dám quay lại nhìn.