Nữ bệnh nhân Anh 70 tuổi âm tính nCoV lần 3

"Bệnh nhân 27", du khách Anh, chuyển từ Lào Cai về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị, kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính.

Nữ bệnh nhân Anh 70 tuổi âm tính nCoV lần 3
"Bệnh nhân 27", du khách Anh, chuyển từ Lào Cai về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị, kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính.