Nữ nhân viên ngân hàng công bố “vỡ nợ” gần 200 tỷ đồng

Bà Lê Thị Thương đang làm việc tại một ngân hàng có chi nhánh Gia Lai đã đến công an công bố mất khả năng chi trả số tiền gần 200 tỷ đồng. Một người biệt tăm, nghi liên quan vụ vợ Giám đốc Sở Tư pháp vỡ nợ trăm tỷ Công ty tiền thân vốn Nhà nước lâu đời nhất ở Bình Dương vỡ nợ, tuyên bố phá sản Người đàn bà nào sẽ đủ can đảm để tha thứ khi chồng vỡ nợ vì ngoại tình

Nữ nhân viên ngân hàng công bố “vỡ nợ” gần 200 tỷ đồng
Bà Lê Thị Thương đang làm việc tại một ngân hàng có chi nhánh Gia Lai đã đến công an công bố mất khả năng chi trả số tiền gần 200 tỷ đồng. Một người biệt tăm, nghi liên quan vụ vợ Giám đốc Sở Tư pháp vỡ nợ trăm tỷ Công ty tiền thân vốn Nhà nước lâu đời nhất ở Bình Dương vỡ nợ, tuyên bố phá sản Người đàn bà nào sẽ đủ can đảm để tha thứ khi chồng vỡ nợ vì ngoại tình