Nữ sinh vẽ những người hùng chống dịch

Với app cài trên điện thoại, Châu Thị Ngọc Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đã vẽ lại hình ảnh những người lính trong khu cách ly, hay nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống Covid-19.

Nữ sinh vẽ những người hùng chống dịch
Với app cài trên điện thoại, Châu Thị Ngọc Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đã vẽ lại hình ảnh những người lính trong khu cách ly, hay nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống Covid-19.