Ở đâu một con voi có thể ăn một cái xe?

Đây là câu đố chữ nên bạn phải nghĩ xa hơn một tí thì mới trả lời được.

Ở đâu một con voi có thể ăn một cái xe?
Đây là câu đố chữ nên bạn phải nghĩ xa hơn một tí thì mới trả lời được.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0