Ông Lê Minh Hoan tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT

(NLĐO) – Ông Lê Minh Hoan hứa sẽ làm hết sức mình ở cương vị mới, đáp lại sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Ông Lê Minh Hoan tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT
Ông Lê Minh Hoan tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT(NLĐO) – Ông Lê Minh Hoan hứa sẽ làm hết sức mình ở cương vị mới, đáp lại sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân.