Ông Nguyễn Đức Chung bị xác định đã chiếm đoạt 6 tài liệu mật

Theo kết luận điều tra của Bộ công an, ông Dũng đã 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước (ở mức độ “Mật”) liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường rồi 2 lần chuyển cho ông Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”. Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm về tội chiếm đoạt tài liệu mật Chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung Đang làm thủ tục xin cho ông Nguyễn Đức Chung được tại ngoại

Ông Nguyễn Đức Chung bị xác định đã chiếm đoạt 6 tài liệu mật
Theo kết luận điều tra của Bộ công an, ông Dũng đã 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước (ở mức độ “Mật”) liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường rồi 2 lần chuyển cho ông Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.