Ông vua nào lên ngôi ngày mùng 1 Tết?

Trong lịch sử Việt Nam, nhiều vị vua trải qua lắm biến cố thăng trầm, trong đó có 3 ông vua lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết. Vị vua nào của nhà Trần bỏ rượu tu chí lo việc nước? Vị vua nhà Lý nào mắc phải căn bệnh kỳ lạ, chữa thuốc không được? Vị vua nhiều 'kỷ lục' trong sử Việt: Lên ngôi 2 lần, lấy nhiều vợ Tây Vị vua nào có số phận bi thảm, chết đói sau 3 ngày lên ngôi? Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là ‘Vua Lợn’?

Ông vua nào lên ngôi ngày mùng 1 Tết?
Trong lịch sử Việt Nam, nhiều vị vua trải qua lắm biến cố thăng trầm, trong đó có 3 ông vua lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết.