Petit: 'Liverpool bây giờ hay hơn Arsenal bất bại'

Danh thủ Emmanuel Petit đánh giá Liverpool của Jurgen Klopp hiện tại đặc biệt hơn so với Arsenal ở mùa bất bại 2003-2004.

Petit: 'Liverpool bây giờ hay hơn Arsenal bất bại'
Danh thủ Emmanuel Petit đánh giá Liverpool của Jurgen Klopp hiện tại đặc biệt hơn so với Arsenal ở mùa bất bại 2003-2004.