Phát hiện nhím bạch tạng đầu tiên của Đông Nam Á tại Lâm Đồng

Một số loài thú cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), trong đó có mang lớn, cày vằn, nhím bạch tạng… Loài thú quý hiếm nhất thế giới chỉ còn vài cá thể ở Việt Nam Tìm thấy loài thú quý hiếm nhất ASEAN Thú quý hiếm sinh sôi đột biến giữa khu thảm họa hạt nhân

Phát hiện nhím bạch tạng đầu tiên của Đông Nam Á tại Lâm Đồng
Một số loài thú cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), trong đó có mang lớn, cày vằn, nhím bạch tạng… Loài thú quý hiếm nhất thế giới chỉ còn vài cá thể ở Việt Nam Tìm thấy loài thú quý hiếm nhất ASEAN Thú quý hiếm sinh sôi đột biến giữa khu thảm họa hạt nhân