Phạt tù nhóm người rút tiền của ngân hàng thông qua lỗi hệ thống

Các bị cáo phát hiện việc thanh toán qua máy OPS của ngân hàng bị lỗi và lợi dụng việc này chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng. Rút tiền bị nuốt thẻ, người đàn ông đập phá trụ ATM ở Bình Dương Bất chấp lệnh cấm, công nhân vẫn tụ tập rút tiền lương Nữ công nhân vừa rút tiền lương bị cướp kề dao vào cổ

Phạt tù nhóm người rút tiền của ngân hàng thông qua lỗi hệ thống
Các bị cáo phát hiện việc thanh toán qua máy OPS của ngân hàng bị lỗi và lợi dụng việc này chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.