Phê chuẩn 10 thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chiều 8/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phê chuẩn 10 thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chiều 8/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.