Phó giám đốc Công an Gia Lai làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên thay cho Thiếu tướng Phan Văn Thanh. Sôi nổi ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 Bộ Công an xác minh đơn tố cáo Nguyên Giám đốc Công an Khánh Hoà Tỉnh đoàn Khánh Hoà tuyên dương 53 cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước

Phó giám đốc Công an Gia Lai làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên
Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên thay cho Thiếu tướng Phan Văn Thanh. Sôi nổi ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 Bộ Công an xác minh đơn tố cáo Nguyên Giám đốc Công an Khánh Hoà Tỉnh đoàn Khánh Hoà tuyên dương 53 cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước