Phụ huynh tranh cãi cho con đi học giữa dịch nCoV

Trước câu hỏi "có nên cho con đi học lại vào 17/2 không?", một số phụ huynh khẳng định "dốt không chết người, nhỡ có chuyện gì thì ai đền con cho tôi".

Phụ huynh tranh cãi cho con đi học giữa dịch nCoV

Trước câu hỏi "có nên cho con đi học lại vào 17/2 không?", một số phụ huynh khẳng định "dốt không chết người, nhỡ có chuyện gì thì ai đền con cho tôi".