Quảng Nam có tân Phó Giám đốc Công an

Thượng tá Hồ Song Ân – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam gửi đơn xin nghỉ Quảng Nam: Nhậu về, nhổ trộm hơn 70 cây sâm Ngọc Linh về... trồng Ai bị đề nghị kiểm điểm trong vụ máy xét nghiệm 7,23 tỷ đồng ở Quảng Nam?

Quảng Nam có tân Phó Giám đốc Công an
Thượng tá Hồ Song Ân – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam gửi đơn xin nghỉ Quảng Nam: Nhậu về, nhổ trộm hơn 70 cây sâm Ngọc Linh về... trồng Ai bị đề nghị kiểm điểm trong vụ máy xét nghiệm 7,23 tỷ đồng ở Quảng Nam?