Quảng Nam sẽ có "thành phố thịnh vượng"

Tỉnh Quảng Nam đang hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến ( gọi tắt là KĐT Tam Hòa - Tam Tiến) với định hướng trở thành "trái tim" mới của Khu Kinh tế mở Chu Lai, tạo nên một "thành phố thịnh vượng" trong tương lai.

Quảng Nam sẽ có "thành phố thịnh vượng"
Quảng Nam sẽ có "thành phố thịnh vượng"Tỉnh Quảng Nam đang hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến ( gọi tắt là KĐT Tam Hòa - Tam Tiến) với định hướng trở thành "trái tim" mới của Khu Kinh tế mở Chu Lai, tạo nên một "thành phố thịnh vượng" trong tương lai.