Quảng Ngãi: Hàng loạt lãnh đạo của một xã bị kỷ luật do sai phạm đất đai

Để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bị kỷ luật. Hơn 150 chuyên gia Trung Quốc đến Quảng Ngãi bằng chuyến tàu đặc biệt Tàu cá Quảng Ngãi lại bị Trung Quốc đâm vỡ ở Hoàng Sa

Quảng Ngãi: Hàng loạt lãnh đạo của một xã bị kỷ luật do sai phạm đất đai
Để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bị kỷ luật. Hơn 150 chuyên gia Trung Quốc đến Quảng Ngãi bằng chuyến tàu đặc biệt Tàu cá Quảng Ngãi lại bị Trung Quốc đâm vỡ ở Hoàng Sa