Quyền Linh thu hoạch rau trái vườn nhà

Diễn viên Quyền Linh nói giữa Covid-19, anh chỉ ở nhà tại TP HCM, quây quần bên vợ con làm vườn, thu hoạch rau trái.

Quyền Linh thu hoạch rau trái vườn nhà
Diễn viên Quyền Linh nói giữa Covid-19, anh chỉ ở nhà tại TP HCM, quây quần bên vợ con làm vườn, thu hoạch rau trái.