Robot đóng gói thực phẩm trong dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Dù robot R2-D2 nổi tiếng trong loạt phim ăn khách "Star Wars" không thể tận tay giao bữa tối trong dịp Lễ Tạ ơn tới cửa nhà bạn, nhưng những người "anh em" của R2-D2 lại đang thực hiện khá thành công nhiệm vụ này ngoài đời thực.

Robot đóng gói thực phẩm trong dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ
Dù robot R2-D2 nổi tiếng trong loạt phim ăn khách "Star Wars" không thể tận tay giao bữa tối trong dịp Lễ Tạ ơn tới cửa nhà bạn, nhưng những người "anh em" của R2-D2 lại đang thực hiện khá thành công nhiệm vụ này ngoài đời thực.