Run tay chân mỗi khi căng thẳng

Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. Trước đây tôi trải qua đợt phẫu thuật khá nặng, sau đó sức khỏe và thể trạng giảm sút nhiều.

Run tay chân mỗi khi căng thẳng
Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. Trước đây tôi trải qua đợt phẫu thuật khá nặng, sau đó sức khỏe và thể trạng giảm sút nhiều.