'Sách giáo khoa toán cho trẻ có bài phải giáo sư mới hiểu được'

TTO - Những đứa trẻ chưa đọc thông viết thạo cần trực quan sờ, nắm, quan sát thấy được, nhưng sách giáo khoa toán hiện hành lại đưa ra những kiến thức quá khó, có bài phải các giáo sư toán mới hiểu được.

'Sách giáo khoa toán cho trẻ có bài phải giáo sư mới hiểu được'
TTO - Những đứa trẻ chưa đọc thông viết thạo cần trực quan sờ, nắm, quan sát thấy được, nhưng sách giáo khoa toán hiện hành lại đưa ra những kiến thức quá khó, có bài phải các giáo sư toán mới hiểu được.