Sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang là những gì?

Nhiều sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang liên quan đến việc lấy đất công cho thuê, xây dựng nhà yến, bổ nhiệm 208 trường hợp chưa đủ điều kiện... Xây nhà trái phép bao vây dự án ngàn tỷ ở Phú Quốc Sai phạm nghiêm trọng, nhiều lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bị kỷ luật Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì cấp 15 nghìn m2 đất công cho nguyên xã đội trưởng

Sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang là những gì?
Nhiều sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang liên quan đến việc lấy đất công cho thuê, xây dựng nhà yến, bổ nhiệm 208 trường hợp chưa đủ điều kiện... Xây nhà trái phép bao vây dự án ngàn tỷ ở Phú Quốc Sai phạm nghiêm trọng, nhiều lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bị kỷ luật Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì cấp 15 nghìn m2 đất công cho nguyên xã đội trưởng