Samsung giới thiệu bộ vi xử lý mới cho dòng điện thoại di động cao cấp

Ngày 12/1, công ty Samsung Electronics đã giới thiệu bộ vi xử lý di động mới Exynos 2100 dành cho dòng điện thoại thông minh cao cấp. Sản phẩm này đã được nâng cao về hiệu suất lẫn khả năng tiêu thụ năng lượng.

Samsung giới thiệu bộ vi xử lý mới cho dòng điện thoại di động cao cấp
Ngày 12/1, công ty Samsung Electronics đã giới thiệu bộ vi xử lý di động mới Exynos 2100 dành cho dòng điện thoại thông minh cao cấp. Sản phẩm này đã được nâng cao về hiệu suất lẫn khả năng tiêu thụ năng lượng.