Sàn chuyển nhượng có thể mở đến năm sau

FIFA đang xem xét khả năng để kỳ chuyển nhượng mùa hè kéo dài đến tháng 1/2021 do tác động của Covid-19.

Sàn chuyển nhượng có thể mở đến năm sau
FIFA đang xem xét khả năng để kỳ chuyển nhượng mùa hè kéo dài đến tháng 1/2021 do tác động của Covid-19.