Sao Hàn liên quan vụ án 'Phòng chat tình dục'

Vài nghệ sĩ Hàn Quốc nằm trong số 10.000 tài khoản trả phí xem video trái phép trong phòng chat trên ứng dụng di động.

Sao Hàn liên quan vụ án 'Phòng chat tình dục'
Vài nghệ sĩ Hàn Quốc nằm trong số 10.000 tài khoản trả phí xem video trái phép trong phòng chat trên ứng dụng di động.