Sao Marvel xin giảm phí nuôi con vì Covid-19

Tài tử Jeremy Renner xin tòa giảm phí nuôi con chung với vợ cũ vì dịch khiến các dự án phim của anh bị hoãn.

Sao Marvel xin giảm phí nuôi con vì Covid-19
Tài tử Jeremy Renner xin tòa giảm phí nuôi con chung với vợ cũ vì dịch khiến các dự án phim của anh bị hoãn.