Sao quốc tế giải trí ở nhà thời dịch

"Người nhện" Tom Holland mua gà về nuôi vì không tìm được trứng, Gal Gadot và loạt sao Hollywood cover "Imagine" để khích lệ tinh thần mọi người.

Sao quốc tế giải trí ở nhà thời dịch
"Người nhện" Tom Holland mua gà về nuôi vì không tìm được trứng, Gal Gadot và loạt sao Hollywood cover "Imagine" để khích lệ tinh thần mọi người.