Sao Việt chăm nấu ăn khi ở nhà tránh dịch

Hoa hậu H'Hen Niê, Hương Giang... dành thời gian ở nhà để rèn kỹ năng nấu ăn, bếp núc trong Covid-19.

Sao Việt chăm nấu ăn khi ở nhà tránh dịch
Hoa hậu H'Hen Niê, Hương Giang... dành thời gian ở nhà để rèn kỹ năng nấu ăn, bếp núc trong Covid-19.