Sao Việt gây tranh cãi khi làm từ thiện

Ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng bị một số khán giả chê "keo kiệt" khi góp 50 triệu đồng giúp người miền Tây vượt hạn mặn. 

Sao Việt gây tranh cãi khi làm từ thiện
Ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng bị một số khán giả chê "keo kiệt" khi góp 50 triệu đồng giúp người miền Tây vượt hạn mặn.