Sạp báo của ba tôi

Ba tôi, một người nông dân, từng hơn 10 năm bán báo trên con đường này. Nhưng chúng tôi luôn nhớ và tự hào về điều đó.

Sạp báo của ba tôi
Sạp báo của ba tôiBa tôi, một người nông dân, từng hơn 10 năm bán báo trên con đường này. Nhưng chúng tôi luôn nhớ và tự hào về điều đó.