Sau gói kích cầu 100 tỉ, khách du lịch đến Hạ Long tăng dần

Sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, tỉnh Quảng Ninh tung gói kích cầu trị giá khoảng 100 tỉ đồng đã khiến thị trường du lịch nhộn nhịp hơn, du khách đến Hạ Long ngày một tăng dần.

Sau gói kích cầu 100 tỉ, khách du lịch đến Hạ Long tăng dần
Sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, tỉnh Quảng Ninh tung gói kích cầu trị giá khoảng 100 tỉ đồng đã khiến thị trường du lịch nhộn nhịp hơn, du khách đến Hạ Long ngày một tăng dần.