Sau lùm xùm dư luận, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xin rút khỏi đề xuất khen thưởng

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng vừa có đơn xin rút khỏi danh sách đề xuất khen thưởng cấp nhà nước, không nhận bất cứ hình thức khen thưởng nào vì cảm thấy bị tổn thương trước những ý kiến trái chiều trong dư luận. 6 ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng được chữa trị như thế nào? Đà Nẵng không còn bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 68 đã khỏi bệnh, xuất viện tại Đà Nẵng

Sau lùm xùm dư luận, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xin rút khỏi đề xuất khen thưởng
Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng vừa có đơn xin rút khỏi danh sách đề xuất khen thưởng cấp nhà nước, không nhận bất cứ hình thức khen thưởng nào vì cảm thấy bị tổn thương trước những ý kiến trái chiều trong dư luận. 6 ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng được chữa trị như thế nào? Đà Nẵng không còn bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 68 đã khỏi bệnh, xuất viện tại Đà Nẵng