Sáu trận động đất liên tiếp ở Lai Châu: Lo ngại chấn động mạnh hơn nữa

Chỉ trong vòng hai tuần, 6 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Mường Tè, Điện Biên trong đó chấn động lớn nhất lên tới 4,9 độ richter khiến một số nhà cửa bị nứt, người bị thương. Các chuyên gia cho rằng, chấn động mạnh hơn có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai gần tại đây. Vừa xảy ra động đất lớn nhất từ đầu năm ở Việt Nam Xảy ra động đất ở Điện Biên

Sáu trận động đất liên tiếp ở Lai Châu: Lo ngại chấn động mạnh hơn nữa
Chỉ trong vòng hai tuần, 6 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Mường Tè, Điện Biên trong đó chấn động lớn nhất lên tới 4,9 độ richter khiến một số nhà cửa bị nứt, người bị thương. Các chuyên gia cho rằng, chấn động mạnh hơn có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai gần tại đây. Vừa xảy ra động đất lớn nhất từ đầu năm ở Việt Nam Xảy ra động đất ở Điện Biên