Saudi Arabia đổ tiền vào hãng siêu xe Italy Pagani

Quỹ Đầu tư Công (PIF) quốc gia Trung Đông đã mua lại 30% cổ phần Pagani, khoản đầu tư giúp hãng xe Italy mở rộng và đa dạng hóa thương hiệu.

Saudi Arabia đổ tiền vào hãng siêu xe Italy Pagani
Quỹ Đầu tư Công (PIF) quốc gia Trung Đông đã mua lại 30% cổ phần Pagani, khoản đầu tư giúp hãng xe Italy mở rộng và đa dạng hóa thương hiệu.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0