Sẽ có biểu giá điện bậc thang mới

Dự kiến cuối năm 2020, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ biểu giá điện bậc thang mới. Cuối 2020 trình Thủ tướng đề án sửa biểu giá điện bậc thang bán lẻ Bộ Công Thương xin lùi thời gian sửa biểu giá điện bán lẻ Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc: Ai được lợi?

Sẽ có biểu giá điện bậc thang mới
Dự kiến cuối năm 2020, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ biểu giá điện bậc thang mới. Cuối 2020 trình Thủ tướng đề án sửa biểu giá điện bậc thang bán lẻ Bộ Công Thương xin lùi thời gian sửa biểu giá điện bán lẻ Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc: Ai được lợi?