Siêu thị làm gì để tránh nguy cơ đóng cửa vì dính Covid-19?

Khử khuẩn cửa hàng mỗi ngày, thực hiện khai báo y tế và đẩy mạnh tiêm vaccine cho nhân viên là cách siêu thị đang làm để đảm bảo hoạt động ổn định.

Siêu thị làm gì để tránh nguy cơ đóng cửa vì dính Covid-19?
Khử khuẩn cửa hàng mỗi ngày, thực hiện khai báo y tế và đẩy mạnh tiêm vaccine cho nhân viên là cách siêu thị đang làm để đảm bảo hoạt động ổn định.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0