Số ca Covid-19 lên 148, Bộ Y tế khuyến cáo 'không ra đường'

Bảy ca nhiễm mới sáng 26/3, gồm 4 người ở TP HCM, 2 tại Hà Nội, một Nghệ An, nâng số ca Covid-19 lên 148.

Số ca Covid-19 lên 148, Bộ Y tế khuyến cáo 'không ra đường'
Bảy ca nhiễm mới sáng 26/3, gồm 4 người ở TP HCM, 2 tại Hà Nội, một Nghệ An, nâng số ca Covid-19 lên 148.