Số ca nghi nhiễm tiếp tục tăng

Tính đến 8h ngày 27/3, cả nước có 1.729 người nghi nhiễm nCoV đang cách ly tại các bệnh viện, tăng 86 ca so với hôm qua, cao nhất từ đầu dịch.

Số ca nghi nhiễm tiếp tục tăng
Tính đến 8h ngày 27/3, cả nước có 1.729 người nghi nhiễm nCoV đang cách ly tại các bệnh viện, tăng 86 ca so với hôm qua, cao nhất từ đầu dịch.