Sống đẹp mùa dịch Covid-19 - Kỳ 3: Vẫn cười khi bị xua đuổi lúc lấy mẫu xét nghiệm

Gần 2 tháng nay, các bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, suốt ngày đêm quần quật, oằn mình chống dịch Covid-19.

Sống đẹp mùa dịch Covid-19 - Kỳ 3: Vẫn cười khi bị xua đuổi lúc lấy mẫu xét nghiệm
Gần 2 tháng nay, các bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, suốt ngày đêm quần quật, oằn mình chống dịch Covid-19.