Sống trong… thời dịch Covid-19: Những chuyện 'tréo ngoe'

Có không ít sự đổi thay, thậm chí là những chuyện tưởng chừng “trái khoáy”, đã và đang xảy ra trong thời dịch Covid-19.

Sống trong… thời dịch Covid-19: Những chuyện 'tréo ngoe'
Có không ít sự đổi thay, thậm chí là những chuyện tưởng chừng “trái khoáy”, đã và đang xảy ra trong thời dịch Covid-19.