Sống trong… thời dịch nCoV: Tự trấn an bằng những câu 'thần chú'

Không ít người nương vào những câu “thần chú” để tự trấn an, kiểu “Sống chết có số, lo quá làm chi”, “Cứ bình thường thôi!”...

Sống trong… thời dịch nCoV: Tự trấn an bằng những câu 'thần chú'
Không ít người nương vào những câu “thần chú” để tự trấn an, kiểu “Sống chết có số, lo quá làm chi”, “Cứ bình thường thôi!”...