Stoichkov dìm hàng Ronaldo

Cựu danh thủ Barca ngầm ám chỉ Ronaldo giành các danh hiệu một cách dễ dàng, và không thuộc nhóm cầu thủ xuất sắc.

Stoichkov dìm hàng Ronaldo
Cựu danh thủ Barca ngầm ám chỉ Ronaldo giành các danh hiệu một cách dễ dàng, và không thuộc nhóm cầu thủ xuất sắc.