Tác giả bài hát được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp là ai?

Ngày 25/4/1792 – Claude Joseph Rouget de Lisle sáng tác La Marseillaise sau khi hoàng đế Áo tuyên chiến với Pháp, sau được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp. Ai gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Đại học Bách khoa Virginia? Vụ nổ nào rung chuyển Mumbai khiến 800 người chết Ngôi đền nổi tiếng dát kín vàng nằm ở nước nào?

Tác giả bài hát được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp là ai?
Ngày 25/4/1792 – Claude Joseph Rouget de Lisle sáng tác La Marseillaise sau khi hoàng đế Áo tuyên chiến với Pháp, sau được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp.