Tại sao người miền Nam hay ăn ngọt?

Tôi đi du lịch miền Nam thấy các món ăn được nêm nếm rất ngọt nhưng chưa hiểu điều đó bắt nguồn thế nào.

Tại sao người miền Nam hay ăn ngọt?

Tôi đi du lịch miền Nam thấy các món ăn được nêm nếm rất ngọt nhưng chưa hiểu điều đó bắt nguồn thế nào.