Tân Giám đốc Công an TPHCM ra mắt

Tại trụ sở Công an TPHCM, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Hồng Nam (54 tuổi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Long An) giữ chức vụ Giám đốc Công an TPHCM. Đại tá Lê Hồng Nam giữ chức Giám đốc Công an TPHCM Điều động, bổ nhiệm một loạt sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Công an TPHCM

Tân Giám đốc Công an TPHCM ra mắt
Tại trụ sở Công an TPHCM, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Hồng Nam (54 tuổi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Long An) giữ chức vụ Giám đốc Công an TPHCM. Đại tá Lê Hồng Nam giữ chức Giám đốc Công an TPHCM Điều động, bổ nhiệm một loạt sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Công an TPHCM