Tập đoàn Phúc Sơn tặng 10 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

Thông qua báo Tiền Phong, trong chiến dịch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, Tập đoàn Phúc Sơn (Vĩnh Phúc) trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong. Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu Dựng nhà tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

Tập đoàn Phúc Sơn tặng 10 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong
Thông qua báo Tiền Phong, trong chiến dịch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, Tập đoàn Phúc Sơn (Vĩnh Phúc) trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong. Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu Dựng nhà tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020