Tập đoàn TTC tài trợ mổ mắt bằng phương pháp kỹ thuật cao cho 100 bệnh nhân nghèo

Ngày 17-10, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (thuộc thành viên của Tập đoàn TTC) đã chung tay cùng với Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP. HCM tài trợ kinh phí thực hiện mổ mắt cho 100 bệnh nhân nghèo ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Tập đoàn TTC tài trợ mổ mắt bằng phương pháp kỹ thuật cao cho 100 bệnh nhân nghèo
Tập đoàn TTC tài trợ mổ mắt bằng phương pháp kỹ thuật cao cho 100 bệnh nhân nghèoNgày 17-10, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (thuộc thành viên của Tập đoàn TTC) đã chung tay cùng với Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP. HCM tài trợ kinh phí thực hiện mổ mắt cho 100 bệnh nhân nghèo ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.