Tên trộm mất xe máy sau khi giật túi xách

Thanh niên nhanh chóng chạy thoát thân mà quên mất phương tiện di chuyển còn để lại.

Tên trộm mất xe máy sau khi giật túi xách
Thanh niên nhanh chóng chạy thoát thân mà quên mất phương tiện di chuyển còn để lại.