Tết Việt trong tim kiều bào ở Mỹ, Canada, Úc

Người Việt dù ở nơi nào trên thế giới vẫn chăm chút cho Tết Nguyên đán vì tết cổ truyền đã đi sâu vào tâm thức của mình.

Tết Việt trong tim kiều bào ở Mỹ, Canada, Úc
Người Việt dù ở nơi nào trên thế giới vẫn chăm chút cho Tết Nguyên đán vì tết cổ truyền đã đi sâu vào tâm thức của mình.